MitthaiBuilding.com
บริษัท รับออกแบบ-ก่อสร้าง บ้าน,หอพัก,อาคาร ต่างๆ
ตั้งค่าภาษา
ใช้ในการแสดงผลภายในเว็บไซต์
ขั้นตอนการก่อสร้าง

เคลียร์พื้นที่หน้างานก่อสร้าง
เคลียร์พื้นที่หน้างานก่อสร้าง
- ก่อนที่จะเริ่มต้น วางหมุด (วางตำแหน่ง) เพื่อให้ปั้นจั่นเข้ามาตอกเสาเข็มนั้น เราจำเป็นจะต้องเคลียร์พื้นที่ให้พร้อม โดยต้องกำจัดสิ่งต่างๆ
เช่น ต้นไม้ วัชพืช ตอไม้ ก้อนหินใหญ่ รวมทั้งปรับพื้นที่ให้เรียบได้ระดับตามที่ต้องการเบื้องต้นไว้ก่อน พื้นให้ทีมงานวางหมุดทำงานได้อย่าง
สะดวก และชัดเจน เมื่อปั้นจั่นเขามาดำเนินการตอกเสาเข็มจะได้เกิดข้อผิดพลาด
วางหมุด ตำแหน่งเสาเข็ม ตอกเสาเข็ม
วางหมุด ตำแหน่งเสาเข็ม
วางหมุด ตำแหน่งเสาเข็ม
วางหมุด ตำแหน่งเสาเข็ม
ทำฐานราก,ตอม่อ
ทำฐานราก,ตอม่อ
ทำฐานราก,ตอม่อ
ทำฐานราก,ตอม่อ
ทำโครงสร้าง คาน,เสา,พื้น
ทำโครงสร้าง คาน,เสา,พื้น
ทำโครงสร้าง คาน,เสา,พื้น
ทำโครงสร้าง คาน,เสา,พื้น
ทำโครงหลังคา และมุงกระเบื้อง
ทำโครงหลังคา และมุงกระเบื้อง
ก่ออิฐ,วางท่อระบบประปา,ไฟฟ้า
ก่ออิฐ,วางท่อระบบประปา,ไฟฟ้า
ฉาบผนัง,ติดตั้งบัวภายนอก
ฉาบผนัง,ติดตั้งบัวภายนอก
ทาสีรองพื้น,เดินสายระบบไฟฟ้า
ทาสีรองพื้น,เดินสายระบบไฟฟ้า
ปิดฝ้าภายใน,ภายนอก
ปิดฝ้าภายใน,ภายนอก
ทาสีจริงทั้งภายนอกและภายใน
ทาสีจริงทั้งภายนอกและภายใน
เคลียร์ เศษวัสดุรอบอาคาร
เคลียร์ เศษวัสดุรอบอาคาร
ทำความสะอาดภายในพร้อมส่งมอบ
ทำความสะอาดภายในพร้อมส่งมอบ